среда, 14 декабря 2016 г.

Про виконавче впровадження


     З метою підвищення рівня правової обізнаності населення в бібліотеці відбулась зустріч з представником Добропільського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області старшим державним виконавцем Корнієнко Юлією Ігорівною. Присутнім розповіли про порядок притягнення осіб до відповідальності за правопорушення, вчинені під час виконавчого провадження. (докладніше надається).

     Добропільський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області повідомляє, що закон „Про виконавче провадження” передбачає певні обов’язки учасників процесу примусового виконання рішень, але практика показує, що останнім часом явка боржників за викликами державних виконавців знаходиться на низькому рівні. Частина боржників, які сплатили штрафи чи інші платежі не вважають за потрібне пред’являти квитанції до відділу державної виконавчої служби; в даних випадках для ефективного застосування норм закону державними виконавцями накладаються штрафи за невиконання законних вимог держаного виконавця.
     Порядок притягнення осіб до відповідальності за правопорушення ,вчинені під час виконавчого провадження ,здійснюється відповідно до статей 75 та 76 Закону.
 Стаття 75. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі
     1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.
     2. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.
 Стаття 76. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог цього Закону
    1. За невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог цього Закону, у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання боржником на вимогу виконавця декларації чи зазначення у декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну таких відомостей, неповідомлення боржником про зміну місця проживання (перебування) чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом виконавця, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.
      2. За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.
      Таким чином, за невиконання рішень, що підлягають примусовому виконанню, а також за невиконання законних вимог державного виконавця винні особи несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність, що полягає у застосуванні певних санкцій і може негативно позначитись на їхньому становищі.
      Тому сплачуйте борги вчасно для уникнення будь – якої відповідальності передбаченої чинним законодавством.

Комментариев нет:

Отправить комментарий